Wur Glastuinbouw Keuringsrapport H51

WUR GLASTUINBOUW KEURINGSRAPPORT

Testnummer : 2017904
Onderwerp : Pipe paint coating
Type : PIPE PAINT H51 SB
Inzender : Dhr. G. Geraerts, Spuiterij Geraerts, Ambachten 10, 5711 LC Someren, NL.

Doel van de keuring

De kans op beschadiging nagaan bij tuinbouwgewassen geteeld in kassen en warenhuizen, waarin deze coating wordt gebruikt voor het beschermen van (verwarmings)buizen.

Voorbehandeling

Voor deze proef zijn 2 stalen van in totaal 600 cm2 door de opdrachtgever behandeld met de coating. Deze twee stalen zijn op 15 maart afgeleverd bij Wageningen UR. De test op deze stalen is op 15 maart begonnen.

Uitvoering van de keuring

De proef is uitgevoerd in een geïsoleerde ruimte, waarin vier platte bakken zijn opgesteld. Iedere bak heeft een inhoud van 0.6 m3 en is afgedekt met een éénruiter. De bakken zijn voorzien van elektrische verwarming. Met behulp van een thermostaat wordt de temperatuur centraal geregeld. De ruimte wordt intermitterend met lucht van buiten de testbakken geventileerd. Eén bak is gebruikt als neutrale ruimte zonder staal, terwijl één van de drie andere bakken is gebruikt voor de proef met coating SB geverfde staal. Elke bak is door middel van een stalen pijp verbonden met een stoof. In de stoof is in een afgesloten bus de twee stalen gelegd. De temperatuur in de bus is steeds op 95oC gehouden. Deze temperatuur komt ruim overeen met de geschatte maximale waarde die een coating in een commerciële kas kan bereiken. De dampen uit de bus zijn met behulp van een ventilator via de pijp intermitterend in de bak gebracht. De temperatuur in de bak was vrijwel constant 2324o C en de bakken verlicht met TLlicht (18 uur per etmaal). Bij de proefnemingen zijn jonge planten van komkommer, Chinese kool en koolrabi gebruikt die onder kunstlicht zijn opgekweekt. De toestand van de planten is bijna dagelijks beoordeeld.

Resultaten van de keuring

Tijdens de proefneming van 15 dagen met de gecoate stalen is bij geen van de geteste gewassen een afwijking in groei of enige verkleuring geconstateerd die veroorzaakt kan zijn door de gebruikte coating (zie foto’s).

Conclusie

Gezien het resultaat van de proefneming en gezien de grote overdosering mag worden verwacht dat deze coating in de praktijk geen moeilijkheden zal geven. Aan de coating PIPE PAINT H51 SB is de goedkeuringscode KAS 201707 toegekend.

Opmerking

Dit rapport heeft geen betrekking op de kwaliteit en deugdelijkheid van deze coating.

Wageningen, 30 maart 2017 Wageningen UR Glastuinbouw Postbus 644, 6700 AP Wageningen