Plant Beschadiging

Plantschade door dampen die vrijkomen bij verwarmen van (kunststof) materialen

Aanleiding 

Gebruik van materialen in de kas kan leiden tot afgifte van schadelijke dampen. Vooral kunststoffen en verf kunnen na verhitting dampen afgeven. Schade treedt vooral op na installatie van nieuwe materialen, in de winter bij weinig ventilatie, als de planten relatief zwak zijn. Om voorafgaand aan gebruik door telers de schadekans in te schatten is een testmethode ontwikkeld om materialen te testen op afgifte van plantschadelijke stoffen

Doel

– Testen van materialen voorafgaand aan gebruik;
– Testen van materialen die in de kasmogelijke veroorzaker zijn van zichtbare schade.

Uitvoering 

De test bestaat uit het blootstellen van planten aan dampen van het specifieke materiaal.
Kenmerken:
– eigen opkweek plantmateriaal (komkommer, chinese kool, koolrabi) om jaarrond een zelfde kwaliteit plant te hebben;
– test gedurende 16 dagen waarbij verwarmde lucht via het betreffende materiaal bij de planten wordt geblazen. Kwaliteit en groei van planten wordt vergeleken met een controle;
– rapportage van de test naar de leverancier/fabrikant;
– levering goedkeuringscode voor plaatsing op betreffend materiaal.

 Conclusies

– testfaciliteiten beschikbaar om materialen te testen op dampafgifte;
– keuringsrapport beschikbaar voor leverancier/ fabrikant;
– dampschade in kassen tot een minimum beperkt.